Tarieven en lesvormen 2022-2023

Smalle beurs?
Wist je dat je bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur terecht kunt voor een bijdrage in de kosten van de fluitlessen? Voor meer informatie, 

ga naar: www.jeugdfondssportencultuur.nlTarieven voor leerlingen jonger dan 21 jaar            

                                              

30 minuten per week               810,-                                         per maand 67,50  

60 minuten per 2 weken         810,-                                         per maand 67,50  

45 minuten per week              1152,-                                       per maand 96,-                    

60 minuten per week              1396,-                                       per maand 116,33                                                                                                 
20 minuten per week              572,40                                      per maand 47,70                                                                                                      
(alleen voor beginners groepsles)
 

losse les van een uur               52,-

 

Tarieven voor leerlingen vanaf 21 jaar, inclusief 21% BTW  

 

30 minuten per week               810,- + 170,10                        per maand 81,68                                                                                                   

60 minuten per 2 weken         810,- + 170,10                        per maand 81,68  

45 minuten per week              1152,- +241,92                        per maand 116,16

60 minuten per week              1396,- + 293,16                       per maand 140,76              

1,5 uur per maand                   718,08 + 150,80                      per maand 72,41                                             

losse les van een uur               52,- + 10,92 = 62,92                per maand 52,43
 

losse les van 3 kwartier           41,61 + 8,74 = 50,35

kamermuziekcoaching            62,- + 13,- = 75,-                      per uur 

 

              

De maandprijs gaat uit van 12 termijnen van september t/m augustus           

over te maken op NL06 INGB 0009 1207 25 tnv F J Post                                                     

  deel via:

Francien Post

Bekensteinselaan 42

3817 AL Amersfoort

 

 +31 6 4032 4849

 

fjp@xs4all.nl