Tarieven en lesvormen 2023-2024

Smalle beurs?
Wist je dat je bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur terecht kunt voor een bijdrage in de kosten van de fluitlessen? Voor meer informatie, 

ga naar: www.jeugdfondssportencultuur.nlTarieven voor leerlingen jonger dan 21 jaar            

                                              

30 minuten per week               900,-                                         per maand 75,-                    

60 minuten per 2 weken         900,-                                         per maand 75,-                                  

45 minuten per week              1260,-                                       per maand 105,-                 

60 minuten per week              1620,-                                       per maand 135,-   
20 minuten per week              600,-                                         per maand 50,-                   
(nb alleen voor groepsles beginners)

 

losse les van een uur               55,-

 

Tarieven voor leerlingen vanaf 21 jaar, inclusief 21% BTW  

 

30 minuten per week               900,- + 189,-                            per maand 90,75                                                                                                     

60 minuten per 2 weken         900,- + 189,-                            per maand 90,75                 

45 minuten per week              1260,- + 264,60                       per maand 127,05

60 minuten per week              1620,- + 340,20                       per maand 163,35

1,5 uur per maand                   775 + 162,75                           per maand 78,15  
losse les van een uur               55,- + 11,55 = 66,55               per maand 55,46
 

losse les van 3 kwartier           44,26 + 9,29 = 53,55

 

kamermuziekcoaching            62,- + 13,- = 75,-                     per uur 

              

De maandprijs gaat uit van 12 termijnen van september t/m augustus           

over te maken op NL06 INGB 0009 1207 25 tnv F J Post                                                     

  deel via:

Francien Post

Bekensteinselaan 42

3817 AL Amersfoort

 

 +31 6 4032 4849

 

fjp@xs4all.nl